No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

אחריותו של מורה הנהיגה

בד”כ כשחבר’ה צעירים מגיעים לגיל שש-עשרה וחצי, שבע-עשרה, הגיל בו הם רשאים מבחינת החוק להתחיל בלימודי נהיגה, ההתלהבות והריגוש הם כה גדולים, עד שלעתים ההחלטה על אחד הפרמטרים המשמעותיים ביותר, גם לשיעורים עצמם וגם לעתיד, נלקחת בקלות ראש – בחירת מורה נהיגה.

מורה נהיגה זהו תפקיד בעל אחריות וחשיבות רבה, שהרי מורה נהיגה ראוי וטוב, לא ילמד את התלמיד רק את מיומנויות הנהיגה הדרושות על מנת לעבור את הטסט כמה שיותר מהר.מורה נהיגה המכיר באחריות המוטלת עליו ובשליחותו, יוציא תחת ידיו תלמידים שיהפכו ביום מן הימים לנהגים זהירים דיים, אך בטוחים בעצמם מספיק, על מנת להתנהל בכביש באופן נבון, חכם ובוגר.

נוסף על כך, מורה הנהיגה יערוך לתלמיד היכרות מעמיקה עם הרכב, על כל ההיבטים שלו והמערכות השונות הפועלות בו. התלמיד ילמד לנהוג בתנאי שטח שונים, נסיעה בדרך מהירה, בכביש עירוני ובין עירוני, ציות לתמרורים ורמזורים, סוגי חניות, והפעלת שיקול דעת במצבי נהיגה מורכבים.

מורה נהיגה טוב, יגיש את התלמיד לטסט כשהוא מרגיש בכנות שהתלמיד מוכן, ולא בגלל לחצים מצד התלמיד, או ההפך, הרצון להגדיל את משך תקופת הלימודים כדי לגבות עוד שכר לימוד. כלומר, צריך שיהיו לו מספיק תלמידים ומספיק ביטחון, כדי לא להיות מושפע ללחצים שונים ולהיות נאמן לצרכים הרלוונטיים של התלמיד.

לסיכום
כדאי לבחור במורה נהיגה בעל וותק וניסיון מקצועי, שקיבלתם אודותיו המלצות, מחברים, או מאנשים מבוגרים יותר שלמדו אצלו בעבר. השתייכות המורה לבי”ס לנהיגה, כמו איציק אורן מביה”ס לנהיגה שקד, מבטיחה את היותו מורה מוסמך עם עבר עשיר בהוראה ובהגשה לטסטים. לא פחות חשובה הכימיה עם המורה, יחסי האנוש שלו והאווירה ברכב. לכן מומלץ להצטרף לשיעור של תלמיד אחר, או לקחת שיעור ניסיון עם המורה, לפני שמחליטים סופית. הלימודים עם מורה נהיגה צריכים ויכולים להיות, נעימים, יעילים, ברורים ושיטתיים, ומובן שגם מהנים.

התקשר עוד היום ולמד נהיגה: 052-2407777