No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

גרור נתמך E

רישיון נהיגה מדרגה C+E: גרור נתמך (סמיטריילר)
רשאי לנהוג ברכב מסחרי ועבודה במכ”מ מעל 3,500 ק”ג אם צמוד אליו גרור או נתמך
לימוד בדרך-18
מבחן עיוני-20
מבחן מעשי-20
קבלת רישיון-20
בקשה לרישיון נהיגה חדש(רש”ל 18) עם תצלום המבקש, חתם ומאושר ע”י רופא משפחה ובדיקת ראייה
חייב וותק שנה בדרגה C1
אישור מהמכון הרפואי
קורס נהגי רכב כבד
מבחן עיוני ומעשי
חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לא פחות מ 140 מעלות בשתי העיניים יחד-ראיה בעדשות מגע
רשאי לנהוג גם ב:
רכב מדרגות: C1,C,B
מכונה ניידת אופנית
ציוד חריג, אם ניתן היתר

התקשר עוד היום ולמד נהיגה: 052-2407777
בואו נתחיל!