No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

משאית

נתונים ומידע לנבחנים במשא עד 12 טון

אורך משאית – 12 מטר – רוחב 2.55.

מטף כיבוי אש – כל רכב מסחרי, מונית, אוטובוס, חייב ב-2 מטפים.
משקפי ראייה – נהג המסיע יותר מ-8 נוסעים, במונית אוטובוס או רכב מסחרי חייב בזוג משקפים נוסף ברשותו.

שעות מנוחה
נוהג רכב מעל 6 טון או המסיע יותר מ8 נוסעים, יפעל בהתאם לחוק.
א . התחלת יום עבודה לאחר מנוחה של 7 שעות.
ב. שעות עבודה מרבי בשבוע יהיה 68 שעות.
ג. כל 4 שעות נהיגה חייבים במנוחה של 30 דקות.
ד. שעות עבודה ביממה, עד 12 שעות.

רכב שמשקלו הכולל מעל 3.5 טון, שהתקלקל בדרך שאינה עירונית:
1. יפעיל אור מצוקה, 4 איתותים.
2. או פנס שמפיץ אור צהוב מהבהב.
3. יציב משולש אזהרה.

הערה: אסור להשאיר רכב מקולקל שרוחבו מעל 2.5 מטר.

שלט ילדים – אוטובוס או רכב מסחרי המסיע ילדים חייב בשלט לפנים ומאחור “ילדים”, וכן בפנסי איתות כל עוד דלתות הרכב פתוחות.

שלט נוסעים – רכב שהותר לו להסיע 8 נוסעים או יותר. יסמן “נוסעים” כאשר יש מעל 8 נוסעים ברכב.
סייעני בלימה- כל רכב מעל 7500 ק”ג חייב בסייען בלימה. ישנם מספר סוגי סייעני בלימה בהתאם לשיטת פעולתם ומתפקידם להאט או למנוע מהרכב לצבור מהירות בירידה, וע”י כך למנוע חימום יתר של הבלמים ושחיקתם.

סנדלי בלימה – רכב מעל 5000 ק”ג חייב בסנדלי בימה.

אסור לגרור יותר מרכב אחד – הגרור חייב להיות מסומן ע”י 2 משולשים אדומים מאחור.

הסעת נושאים ברכב משא -8 נוסעים (6 בארגז ו2 בתא הנוסעים).

הערה: הלומדים למשא חייבים ללמוד גם את הדף לרכב פרטי.

עד איזה גובה מותר להעמיס בתפזורת במשאית?

גובה המטען בתפזורת לא יעלה על גובה דפנות הארגז.

האם רכב המוביל מטען בתפזורת חייב בכיסוי המטען?
חייב בכיסוי מתאים.

 

 

 

 

 

משקלו של רכב לא יהיה קטן מ2200 ק”ג

 

 

 

 

 

מה צבע הפנס שחייב רכב שרוחבו 3 מטר?

צבעו יהיה צהוב.

6 נוסעים + 2 בתא הנהג.

 

 

 

 

 

6 נוסעים + 2 בתא הנהג.

 

 

 

 

 

איזה שלטים יש להציב ,לפני ואחרי רכב,כשרוחבו עולה על 2.5 מטר?

על השלטים יהיה רשום “זהירות מטען רחב”.

איזה שלטים יש להציב כאשר אורכו של רכב 20 מטר?
“זהירות מטען ארוך”.

 

 

 

 

 

מה אורכו הכללי של רכב משא?

12 מטר

במה חייב להצטייד נהג רכב שאורכו עולב על 20 מטר?
הנהג חייב להצטייד באישור של קצין משטרה ולפעול בהתאם לתנאי האישור.

 

 

 

 

 

במה חייב להיות מצויד רכב שאורכו 15 מטר ושרוחבו כולל מטענו 3 מטר ויותר

בפנס על תא הנהג ושצבעו צהוב מהבהב.

איזה תנאים חייבים בנסיעה של רכב שרוחבו עולה על 3.4 מטר?

הרכב חייב בשלטים” זהירות מטען חורג” וליווי של רכב אחר מאחור.

מהי סמכותו של שוטר שתפס נהג רכב שמוביל מטען במשקל חורג?

סמכותו – הוצאת הודעת “איסור שימוש ברכב” למשך 30 יום.

מה אורכו המכסימלי של רכב מסוג (פול-טריילר) גורר+נגרר?

אורכו יהיה 18.75 מטר.

רכב הנ”ל חייב במכשיר טכוגרף.עם אישור תקינות בתוקף.

על מה צריך להקפיד נהג רכב מסחרי בזמן הטענת מטען ברכב?

צריך להקפיד שהמטען לא גורם להרחבת הדופנות,ולא בולט מחוץ לדופנות מהצדדים.

איזה רכב חייב במתקן המשמיע קול (זמזם) בנסיעה אחורנית?

כל רכב שמשקלו הכולל עולה על 15000 ק”ג.

3.5 מטר בלבד.

4 מטר בלבד

במה צריך להצטייד נהג שגובה רכבו מעל 4.8 מטר?

חייב להצטייד בהיתר מאת קצין משטרה ולפעול לפי התנאים.

איזה רכב חייב במטפה כיבוי אש?
רכב ציבורי,ומסחרי.

 

 

 

 

 

נהג רכב מעל 6 טון חייב בהפסקה של חצי שעה בכל?

4 שעות.

מנוחה של 7 שעות לפני תחילת עבודה לא ינהג יותר מ12 שעות ביממה.68 שעות בשבוע,

נהג החייב להרכיב משקפים,ונוהג באוטובוס,מונית,ומסייע יותר מ8 נוסעים חייב ב?

נהג החייב להרכיב משקפים,ונוהג באוטובוס,מונית,ומסייע יותר מ8 נוסעים חייב ב?

נהג המסייע ילדים חייב בשלט?

“ילדים”

איזה רכב חייב להיות מצויד במטפה כיבוי אש
מסחרי וציבורי.

 

 

 

 

 

איזה רכב חייב במאט בלמנוע (אגזוז ברקס)

רכב מסחרי מעל 8000 ק”ג.

מה תפקיד הבלם ?
להאט את הרכב בירידות,ולהמעיט בשימוש בבלם הרגל.

 

 

 

 

 

איזה רכב חייב במשולש אזהרה?
כל רכב מנועי מעל שני גלגלים.

 

 

 

 

 

איזה רכב חייב בפנסי רוחב?

כל רכב שרוחבו מעל 1 מטר.

האם מותר להמשיך בנסיעה כאשר פנס מקולקל?

לא אסור.

כיצד יש לסמן רכב מסחרי ללא דפנות?

בלילה עם שרשרת אורות ,וביום עם דגלים אדומים.

איזה רכב חייב בפנסי רוחב?
רכב שרוחבו מעל 210 מטר.

 

 

 

 

מי אחראי כאשר הרכב פולט עשן או משמיע רעש חורג?

הנהג.

מה יקרה ונעמיס את הרכב יותר בחלק הקדמי?

עומס על מערכת ההיגוי.

מה יקרה ונעמיס את הרכב יותר בחלקו האחורי?
חוסר יציבות ושליטה בהגה.

 

 

 

 

מי חייב במעצורי אוויר?

רכב שמשקלו הכולל מעל 8000 ק”ג.

מה מראה שעון לחץ בתא הנהג?

את לחץ האוויר במכלי האוויר שברכב.

מי אחראי לייצור לחץ במכלי האוויר ?

מדחס האוויר.

מה תפקיד המצנן?

לקרר את המים.

כשבלם אינו פועל בנסיעה,מה יש לעשות?

להשתמש בבלם יד (מקסי) בצורה מבוקרת(לא לנעול גלגלים במיידי)

לאחר כניסה לשלולית כיצד תפעל?

אבדוק את מערכת הבלמים.

כמה רכבים מותר לגרור?

רכב אחד בלבד.

כיצד תנהג בירידה ממושכת?
בהילוך נמוך, ורכב שמותקן מעיט במאט

 

 

 

 

מה תפקיד המצמד?

להפריד או לחבר את סיבובי המנוע לתיבת ההילוכים, ומשם לגלגלים.

איזה רכב חייב לשיים סנדלי ביילום בירידה ?

רכב שמשקלו הכולל עולה על 5000 ק”ג.

הובלת מטען

רכב, המוביל מטען, לא יחרוג מעל הרשום ברישיון הרכב- משקל מטען. המטען חייב להיות מאובטח וקשור, ובחלוקה שווה בארגז הרכב. מותר להוביל מטען בתפזורת בתנאי שלא יעבור את גובה דפנות הארגז, ושיהיה מכוסה.

מטען חורג – מותר להוביל כאשר המטען בולט מלפנים ומאחור באורך 1 מטר בלבד.
יש לסמן את המטען, בחלק הקדמי במשולש לבן.

את המטען בחלק האחורי יש לסמן במשולש בצבע לבן עם שוליים בצבע אדום.

מטען חורג ברוחב – חל איסור להעמיס מטען שבולט מהצדדים, כל מטען שרוחבו מעל 2.5
מטר חייב באישור משטרה.

גובה מטען – רכב מסחרי שמשקלו מעל 8 טון, מותר להעמיס עד גובה 4 מטר.

רכב מסחר שמשקלו עד 8 טון מותר להעמיס עד 3.5 מטר.

את המטען יש להעמיס ממרכז הכובד ובחלוקה שווה.

מטען כבד מלפנים, יגרום להיגוי קשה, ושחיקת הצמיגים.

מטען כבד מאחור יגרום לחוסר יציבות, וכן חוסר שליטה בהגה.

מותר להסיע עד שישה נוסעים בארגז הרכב, בתנאי שישבו בצורה בטוחה.

הובלת חומר מסוכן רק באישור רשות הרישוי.

רכב המוביל חומר מסוכן יסומן ע”י 2 טבלאות משני צידי הרכב, ומאחור, בטבלאות יפרטו את סוג החומר, סימון מוסכם וכן טלפון של האחראים.

למכלית דלק מותר להחנות 50 מטר ממבנה בדרך עירונית.

מכלית דלק חייבת להיות מצוידת:
מטף כיבוי אש.
כבל ארקה.
אישור מרשות הרישוי.
שילוט מתאים (לדוגמא זהירות חומר דליק).

משקלו של רכב לא יהיה קטן מ2200 ק”ג.

משקלו של רכב לא יהיה קטן מ2200 ק”ג.

בואו נתחיל!