No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

רישיון נהיגה דרגה C1

משא קל C1

רישיון נהיגה דרגה C1.

רשאי לנהוג ברכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במכ”מ עד 12000ק”ג
לימוד נהיגה ומבחני נהיגה עיוני ומעשי מגיל 17.5. רישיון נהיגה C1 יינתן בגיל 18,
בקשה לרישיון חדש רש”ל 18 חתום ע”י רופא המשפחה,וכן אופטמטריס
שעורי נהיגה לחסר רישיוןB 32 שעורים . לבעל רישיון נהיגה דרגה B 20 שעורים .
הערה: כאשר המבקש עמד בבחינות ועדיין לא הגיע לגיל 18, ינופק לו רישיון מדרגה B.
חדות ראיה 12\6 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לא פחות מ140 מעלות.
רשאי לנהוג

רכב חילוץ וגרירה וברכב בטחון במכ”מ עד 12000ק”ג-עם היתר
מכונה ניידת אופנית מכ”מ 15000ק”ג
מלגזה חייב בדרכה ומבחן והיתר .

התקשר עוד היום ולמד נהיגה: 052-2407777
בואו נתחיל!