No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

משא 12 טון

משא 12 טון C
רישיון נהיגה מדרגה C: משא מעל 12 טון.

 

רשאי לנהוג
ברכב מסחרי ועבודה במכ”מ מעל 12,000 ק”ג ולגרור גרור במכ”מ עד 3,500 ק”ג.
לימוד נהיגה מגיל-18 שנה
מבחן עיוני מגיל-19 שנה
מבחן מעשי מגיל-19 שנה
קבלת רישיון-19 שנה
לפחות 20 שיעורים. בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש”ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע”י רופא.
תנאים נדרשים:
חדות ראייה-6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים בעדשות מגע
חייב וותק שנה בדרגה C1
אישור מהמכון הרפואי
קורס נהגי רכב כבד
מבחן עיוני ומעשי
רשאי לנהוג גם ב:
רכב מדרגות C1, B
מכונה ניידת אופנית

התקשר עוד היום ולמד נהיגה: 052-2407777

בואו נתחיל!