No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

קורס קדם צבאי - לימוד נהיגה במשאית

שים לב : אין הסבר זה בא להחליף את שעורי הנהיגה- כמו שלא לומדים לשחות בהתכתבות

לומד קד”צ
1. לאחר כיון הכסא , לחץ על המצמד(קלאץ’) ותבדוק שהשליטה במצמד נוחה. במידה ולא הרחק או קרב את הכסא.
2. בדוק מראות.

התנעת הרכב
1.לחץ על המצמד , בדוק מצב ידית הילוכים במצב נוטרל, סובב את המפתח עם כוון השעון, המתן להפסקת הצפצוף, המשך לסובב את המפתח , ברגע שהמנוע הופעל (עובד) עזוב את המפתח.

הכנה לפני נסיעה – תזכור לבצע 5 פעולות והם
1. לחיצה על המצמד עד הסוף.
2. לחיצה מבוקרת לא חזק מידי על הבלם(ברקס).
3. שילוב ההילוך למהלך ראשון.
4. שחרור בלם היד (במשאית נקרא מקסי)
5. איתות . שמאלה או ימינה בהתאם לכוון נסיעתנו.

תחילת נסיעה
1. בדיקת הסתכלות, במראות ,וכן הסתכלות ישירה בכל סביבת הרכב.
2. עזיבת הבלם, ובמקביל הרמת המצמד בצורה מבוקרת, עד שהרכב מתחיל לסוע, ברגע שהרכב מתחיל לסוע, להמתין (לעשות הפסקה ) שהרכב יסע עוד קצת מטר בערך, ואז להמשיך ולהרים את המצמד, והפעם עם קצת גז .ולשחרר את המצמד עד סוף דרכו למעלה (עד הסוף)
3. להגביר את המהירות שנשמע רעש מנוע חזק יותר, כך שמחוג שמראה את סיבובי המנוע.(טורים) יהיה בין 15 עד 18 בשעון
(התחום מסומן בירוק)

החלפת הילון מנמוך לגבוה (בהתחלה מראשון לשני)
1. להניח את היד על ידית ההילוכים, לחשוב היכן אתה נמצא עם ידית הילוכים, לחשוב לאן צריך להגיע עם הידית.
2. ללחוץ עד הסוף על המצמד, ובמקביל לעזוב את דוושת הגז.
3. למשוך את ידית ההילוכים ממצב 1 למצב 2 כאשר הידית צמודה לצד שמאל,לשחרר את המצמד בצורה מבוקרת עד לחיכוך(החיכוך ,תחילת החיבור של המצמד). וללחוץ שוב על דוושת הגז.

עצירת הרכב
כאשר הרכב נוסע לאט בשיעור נגדיר מה זה לאט. להניח את רגל ימין על הבלם,(ברקס)ולא ללחוץ, לדחוף את המצמד עד הסוף, ולאחר מכן ללחוץ על דוושת הבלם.

עצירת הרכב במהירות גבוה יחסית (נגדיר בשיעור מה זה מהר יחסית)
1. ללחוץ על דוושת הבלם עד שהרכב ייסע לאט. ואז ללחוץ על המצמד . עד לעצירת הרכב , ברגע שלחצנו על המצמד לא להגביר את הלחץ ולא להרפות מדוושת הבלם עד שהרכב יעצור.

התקשר עוד היום ולמד נהיגה: 052-2407777

בואו נתחיל!