No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

רישיון נהיגה לרכב דו גלגלי

אופנוע
רישיון נהיגה לרכב דו גלגלי
רישיון נהיגה לאופנוע 2A הספק מנוע עד (14.6 כ”ס) 11KW

• לימוד רישיון נהיגה לאופנוע מגיל 16שנים, יש להגיע עם אחד ההורים למשרד הרישוי .
• להצטייד בטופס בקשה לרישיון (רש”ל 18) חתום ע”י רופא משפחה.
• יש לבצע מינימום 10 שעורים של 60 דקות. עלות 150 ₪ לשיעור.
• הצלחה במבחן עיוני. מבחן של דרגה B
• בעל רישיון עד 3 שנים 6 שעורים חוב –מעל 3 שנים פטור משעורי חובה.

 

רישיון נהיגה לאופנוע A1 הספק מנוע עד ( 32 כ”ס) 25KW

• לימוד רישיון נהיגה לאופנוע מגיל 18.
• להצטייד בטופס רש”ל 18 חתום ע”י רופא משפחה אופטימריסט.רישיון (רישיון נהיגה מתחת ל 3 שנים .פטור מבדיקת רופא משפחה.
• יש לבצע 10 שעורים של 60 דקות.בעל רישיון דרגה A2 יבצע 6 שעורים.

 

רישיון נהיגה לאופנוע דרגה A

• לימוד רישיון נהיגה לאופנוע מגיל 21.
• להצטייד בטופס רש”ל 18 חתום ע”י רופא משפחה אופטימטריסט
• (חדות ראייה 12\6 בשתי העיניים, ושדה ראיה לפחות 140 מעלות.)
• וותק של שנה עם רישיון נהיגה אופנוע בדרגה A1.
• יש לבצע מינימום 6 שעורים של 60 דקות.
• הצלחה במבחן מעשי ועיוני.

התקשר עוד היום ולמד נהיגה: 052-2407777
בואו נתחיל!