No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

רישיון דרגה B

רישיון נהיגה לרכב פרטי :

רשאי לנהוג ברכב במשקל כולל עד 3500 ק”ג,מספר מקומות ישיבה 8 לא כולל הנהג.
לימוד רשיון נהיגה מגיל 16.5 שנה.
מבחן עיוני מגיל 16.5 שנה.
מבחן מעשי מגיל 17 שנה.
חייב לבצע לפחות 28 שעורים של 40 דקות.
להגיש בקשה לרישיון נהיגה בטופס רש”ל 18, עם חתימת רופא משפחה על כשרות רפואית וכן חתימת אופטמטריס על ראייה. או רופא עיניים.
הצלחה במבחן פנימי של מנהל מקצועי. מבחן עיוני, ומעשי.
רישיון נהיגה ניתן בהגבלת נהג חדש לשנתיים וכן חובה נהג מלווה ל3 חודשים.

התקשר עוד היום ולמד נהיגה: 052-2407777

בואו נתחיל!