No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

רישיון למשאית

רישיון למשאית
רישיון נהיגה דרגה C1
  • רשאי לנהוג ברכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במכ”מ עד 12000ק”ג
  • לימוד נהיגה ומבחני נהיגה עיוני ומעשי מגיל 17.5. רישיון נהיגה C1 יינתן בגיל 18,
  • בקשה לרישיון חדש רש”ל 18 חתום ע”י רופא המשפחה,וכן אופטמטריס
  •  שעורי נהיגה לחסר רישיוןB 32 שעורים . לבעל רישיון נהיגה דרגה B 20 שעורים .
  • הערה: כאשר המבקש עמד בבחינות ועדיין לא הגיע לגיל 18, ינופק לו רישיון מדרגה B.
  • חדות ראיה 12\6 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לא פחות מ140 מעלות.
רשאי לנהוג
  • רכב חילוץ וגרירה וברכב בטחון במכ”מ עד 12000ק”ג-עם היתר
  • מכונה ניידת אופנית מכ”מ 15000ק”ג
  • מלגזה חייב בדרכה ומבחן והיתר .

     

      בית ספר נהיגה שקד

      אז בואו ללמוד נהיגה אצל איציק אורן.

      ככה נוהגים כולם.

התקשר עוד היום ולמד נהיגה: 052-2407777