No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

רשיון נהיגה

רישיון נהיגה
דרגה B
 • רשאי לנהוג ברכב במשקל כולל עד 3500ק”ג,מספר מקומות ישיבה 8 לא כולל הנהג.
 • לימוד רשיון נהיגה מגיל 16.5 שנה.
 • מבחן עיוני מגיל 16.5 שנה.
 • מבחן מעשי מגיל 17 שנה.
 • חייב לבצע לפחות 28 שעורים של 40 דקות.
 • להגיש בקשה לרישיון נהיגה בטופס רש”ל 18, עם חתימת רופא משפחה על כשרות רפואית וכן חתימת אופטמטריס על ראייה. או רופא עיניים.
 • הצלחה במבחן פנימי של מנהל מקצועי. מבחן עיוני, ומעשי.
 • רישיון נהיגה ניתן בהגבלת נהג חדש לשנתיים וכן חובה נהג מלווה ל3 חודשים.

רשאי לנהוג

 • רכב בתקנה 179 למעט טרקטור.
 • אמבולנס רכב לכיבוי שריפות, רכב בטחון, במשקל כולל 3500ק”ג עפ”י היתר לפי תקנה 190.
 • טרקטור משא.
 • מלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון-עפ”י היתר.

 

      בית ספר נהיגה שקד

      אז בואו ללמוד נהיגה אצל איציק אורן.

      ככה נוהגים כולם.

התקשר עוד היום ולמד נהיגה: 052-2407777