No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

ABS

פינת הטיפים למבקש רישיון נהיגה

במרבית הרכבים החדישים ,מותקנים מערכות אלקטרוניות, שעוזרים לנהג לייצב את הרכב במצבי נסיעה משתנים, האצה, בלימה, בלימת חירום, הפניות הרכב בסיבובים.

בכל שבוע יובא במדור זה הסבר על אחד ממערכות השליטה האלקטרונית המותקן ברכבם של מבקשי רישיון לנהיגה.

מהו A.B.S
מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה.
כאשר הרכב נמצא בזמן תנועה, החלק הבא במגע עם הדרך (כביש אספלט, דרך עפר וכו) הינם הגלגלים, ככל שיש יותר חיכוך לדוגמא עם הכביש, הרכב נצמד יותר לדרך ועל ידי כך הנסיעה בטוחה יותר.

גלגלים מסתובבים, מאפשרים לנהג בעל רישיון נהיגה לשלוט בכוון הרכב. כאשר הרכב נמצא בתנועה, והגלגלים לא מסתובבים (ננעלים) הרכב ימשיך בתנועתו בכיוון כוח ההתמדה. זאת אומרת שלא יהיה לנהג יכולת לשלוט בכיוון הרכב.

בעבר למדו מבקשי רישיון נהיגה שיש צורך לפמפם בדוושת הבלם על מנת לשמור על יכולת ההיגוי..

במצבים מסוכנים כאשר ירדנו משול הדרך , זוג הגלגלים הימניים נמצאו על כורכר, וזוג גלגלים שמאלי על אספלט (כביש) .ללא ABS הרכב היה מסתחרר בזמן בלימה, היות וזוג גלגלים בעלי חיכוך קטן היה ננעל וזוג אחר מסתובב.

וכאן נכנס לתפקיד מערכת A.B.S שמתפקידה לתת פקודת בלימה לכל גלגל בנפרד ,בהתאם לחיכוך עם הדרך ,ולגרום בזמן הבלימה שהגלגלים יסתובבו ויאפשרו לנהג ולמבקש רישיון נהיגה , לשלוט בכיוון נסיעתנו הרצויה של הרכב.

בואו נתחיל!