No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

רשיון נהיגה

רישיון נהיגה דרגה B רשאי לנהוג ברכב במשקל כולל עד 3500ק”ג,מספר מקומות ישיבה 8 לא כולל הנהג. לימוד רשיון נהיגה מגיל 16.5 שנה. מבחן עיוני מגיל 16.5 שנה. מבחן מעשי מגיל 17 שנה. חייב לבצע לפחות 28 שעורים של 40 דקות. להגיש בקשה לרישיון נהיגה בטופס רש”ל 18, עם חתימת רופא משפחה על כשרות רפואית וכן חתימת אופטמטריס על ראייה. או רופא עיניים. הצלחה במבחן פנימי של מנהל מקצועי. מבחן עיוני, ומעשי. רישיון נהיגה ניתן בהגבלת נהג חדש לשנתיים וכן חובה נהג מלווה ל3 חודשים. רשאי לנהוג רכב בתקנה 179 למעט טרקטור. אמבולנס רכב לכיבוי שריפות, רכב בטחון, במשקל כולל 3500ק”ג עפ”י היתר לפי תקנה 190. טרקטור משא. מלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון-עפ”י היתר.         בית ספר נהיגה שקד       אז בואו ללמוד נהיגה אצל איציק אורן.       ככה נוהגים כולם. התקשר עוד היום ולמד נהיגה:...

רישיון למשאית

רישיון למשאית רישיון נהיגה דרגה C1 רשאי לנהוג ברכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במכ”מ עד 12000ק”ג לימוד נהיגה ומבחני נהיגה עיוני ומעשי מגיל 17.5. רישיון נהיגה C1 יינתן בגיל 18, בקשה לרישיון חדש רש”ל 18 חתום ע”י רופא המשפחה,וכן אופטמטריס  שעורי נהיגה לחסר רישיוןB 32 שעורים . לבעל רישיון נהיגה דרגה B 20 שעורים . הערה: כאשר המבקש עמד בבחינות ועדיין לא הגיע לגיל 18, ינופק לו רישיון מדרגה B. חדות ראיה 12\6 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לא פחות מ140 מעלות. רשאי לנהוג רכב חילוץ וגרירה וברכב בטחון במכ”מ עד 12000ק”ג-עם היתר מכונה ניידת אופנית מכ”מ 15000ק”ג מלגזה חייב בדרכה ומבחן והיתר .             בית ספר נהיגה שקד       אז בואו ללמוד נהיגה אצל איציק אורן.       ככה נוהגים כולם. התקשר עוד היום ולמד נהיגה:...

רישיון לאופנוע

רישיון נהיגה לרכב דו גלגלי רישיון נהיגה לאופנוע A1  הספק מנוע עד (14.6 כ”ס) 11KW לימוד רישיון נהיגה לאופנוע מגיל 15.5 שנים, יש להגיע עם אחד ההורים למשרד הרישוי . להצטייד בטופס בקשה לרישיון (רש”ל 18) חתום ע”י רופא משפחה ואופטמטרי יבצע לא פחות מ15 שעורים של 40 דקות. הצלחה במבחן עיוני, ומעשי. בעל רישיון נהיגה דרגה B פטור משעורי נהיגה-חייב במבחן שליטה בלבד.  רישיון נהיגה לאופנוע A2  הספק מנוע עד ( 32 כ”ס) 25KW לימוד רישיון נהיגה לאופנוע מגיל 18. להצטייד בטופס רש”ל 18 חתום ע”י רופא משפחה ואופטמטריס. יבצע 15 שעורי נהיגה לאופנוע. לבעלי רישיון נהיגה דרגה A2 8 שעורים. הצלחה במבחן ומעשי. בעל רישיון נהיגה 3 שנים פטור ממבחן עיוני. רישיון נהיגה לאופנוע דרגה A לימוד רישיון נהיגה לאופנוע מגיל 21. להצטייד בטופס רש”ל 18 חתום ע”י רופא משפחה ואופטמטריס. (חדות ראייה 12\6 בשתי העיניים, ושדה ראיה לפחות 140 מעלות.) וותק של שנה עם רישיון נהיגה אופנוע בדרגה A1. יבצע לפחות 8 שעורי נהיגה. הצלחה במבחן מעשי ועיוני.             בית ספר נהיגה שקד       אז בואו ללמוד נהיגה אצל איציק אורן.       ככה נוהגים כולם. התקשר עוד היום ולמד נהיגה:...